Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2015

Martak
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee vianergo nergo
Martak
0559 0cc3 390
Martak
Jak się nie ma, co się lubi
To nie lubi się i tego, co się ma
— Andrzej Poniedzielski
Reposted fromnebthat nebthat viaamericano americano
Martak
Widzisz, ty to wszystko potrafisz spieprzyć. Nawet siebie.
— Urocza babcia.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaamericano americano
Martak
8003 393b 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vianergo nergo
Martak
1035 2e8d 390
Reposted fromkokosowas kokosowas vianergo nergo
Martak
6150 138c 390
Reposted fromoblivions oblivions vianivea nivea
Martak
8253 8f5a 390
Reposted fromdusielecc dusielecc vianivea nivea
Martak
zepsułeś mnie na tyle,
że tylko o Tobie będę myśleć...
Reposted fromgos123 gos123 vianivea nivea
Martak
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaOpaaal Opaaal
Martak
Martak
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje

April 16 2015

Martak
Gdybym ciągle była taka sama, to bym się chyba załamała. Fakt, że się zmieniam, jest dla mnie dowodem na to, że idę do przodu. Mam bardzo nieskomplikowany cel przed sobą. Chciałabym opuścić ten świat choćby z nikłym przekonaniem, że nie spartoliłam danej mi szansy. Chciałabym być spokojna na koniec. Na razie nie mogę, bo ciągle coś mi nie styka.
— Katarzyna Nosowska

April 15 2015

Martak
Nie da się zapomnieć z dnia na dzień . Jeśli Ci się udało, to znaczy, że nigdy Ci nie zależało . Jeśli zależało, to tylko wydaje Ci się, że zapomniałeś . Ale to wróci . Zawsze wraca
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vianivea nivea
Martak
9011 cf27 390
Reposted fromchceuciec chceuciec vianivea nivea
Martak
7067 d175 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianivea nivea
Martak
1110 bce6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
Martak
9988 512a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPaniRobinson PaniRobinson
Martak
Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBloodMoon BloodMoon
Martak
I przyszła taka jakaś dziwna tęsknota. Łajdaczka nieproszona. Za czymś, co jeszcze się nie zaczęło. Za smakiem, którego nie zdążyły poznać usta. Za dłonią, w której nie znalazła się dłoń. Za zapachem, który nie obiegał serca.
— K. Kowalewska
Reposted fromoutcat outcat vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl