Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

Martak
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
Martak
6246 cf12 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamefir mefir
Martak
- Dlaczego znowu pijesz? - Bo wątrobę mam silniejszą od serca.
Reposted fromwaflova waflova viamefir mefir
Martak
2770 4faa 390
Reposted frombruxa bruxa viamefir mefir
7684 6d85 390
Reposted fromstrzepy strzepy viamefir mefir
Martak
Martak
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viaamericano americano
Martak
7168 c1db 390
Martak
9015 34ed 390
Martak
Przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam więcej szczęścia niż ta, na którą czekaliśmy z utęsknieniem.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamalinowowa malinowowa
Martak
3376 67ef 390
Reposted fromicantbreathe icantbreathe viaamericano americano
Martak

October 11 2017

Martak
9109 eada 390

April 21 2015

Martak
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee vianergo nergo
Martak
0559 0cc3 390
Martak
Jak się nie ma, co się lubi
To nie lubi się i tego, co się ma
— Andrzej Poniedzielski
Reposted fromnebthat nebthat viaamericano americano
Martak
Widzisz, ty to wszystko potrafisz spieprzyć. Nawet siebie.
— Urocza babcia.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaamericano americano
Martak
8003 393b 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vianergo nergo
Martak
1035 2e8d 390
Reposted fromkokosowas kokosowas vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl